Ölmstad: Senaste huset

Strax söder om det första huset har nu ytterligare ett långhus framkommit. Även detta i östvästlig riktning, och av betydande storlek – huset har varit cirka 25 meter långt och 6-7 meter brett. Det är främst nedgrävningarna till de tio takbärande stolpparen som syns tydligt, rester efter vägglinjer kan anas på sina ställen.

Käpparna visar var de takbärande stolparna stått

Långhuset har en konvex form, i dess mitt är avståndet mellan stolpparen 3,5 meter medan samma avstånd i husets båda gavlar mäter 2,5 meter. Två nedgrävningar till stolpar strax innanför husets vägglinje i sydöst vittnar om en trolig ingång.

Huset har troligen använts som bostad och intill boningshusen fanns vid den här tiden ofta mindre hus som tjänade som förrådshus eller verkstäder. Vi har hittills schaktat fram en ansenlig mängd stolphål – nu är det bara att börja pussla ihop dem…

Susanne Nilsson

Ölmstad: Första huset

Vi har sett att de finns där i området, långhusen, men nu kan vi också visa det första på bild. Vi snittade de sista av husets stolphål i dag och de ser riktigt bra ut. De takbärande stoplarna är tydliga och vi har också spår efter väggen i form av små pinnhål.

De långa käpparna markerar var de takbärande stolparna stått och de små gula markerar spåren efter väggarna.

Huset har varit ungefär 11 meter långt och 5 meter brett och ligger i sluttningen sydväst om gravfältet som kallas för Kyrkröset. Det påminner i storlek om de hus som har grävts i Ölmstad tidigare.

Huset känns som en riktigt bra avslutning på en intensiv och rolig vecka.